27 Kasım 2021 | 05:10
Buradasınız:  / Öncü Kadınlar / ÖNCÜ KADINLAR, ÖNCÜ STK’LAR
Logo_OncuKadinlar (1)

ÖNCÜ KADINLAR, ÖNCÜ STK’LAR

Projenin amacı 

Projemizin genel amacı, kadınların sosyal,  kültürel, ekonomik hayatta ve aile yaşamındaki rollerinin güçlendirilmesi, kadının ve aile kurumunun statüsünün yükseltilmesidir.

Projemizin özel amacı kadın STK’ların oluşturduğu 1995 yılında kurulan Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP işbirliğiyle;

 • Kadın ve aileye yönelik faaliyetleri bulunan STK’lar arasında iletişim, bilgi akışı, istişare ve işbirliği zemini yapılandırmak, kadın STK’ların kapasitesini yükseltmek ve bu modelin uygulanması için gerekli tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmek,
 • Toplumsal sorunların çözümünde STK’ların güçlerini birleştirerek kaynaklarını efektif kullanmaları ve deneyim paylaşımı yapmalarını sağlamak,
 • Aile yaşamına, öz değerlerine duyarlı, geleceğin dünyasını inşa eden kadınların sivil alanda aktif rol almalarını sağlamaktır.

Projenin Konusu 

Projemiz kadın ve aile odaklı çalışan STK’lar arasında iletişim, istişare ve işbirliği zemini yapılandırma konusuna odaklanmaktadır.

Destek sağlanan kadın STK’lar geliştirecekleri iletişim, işbirliği ve istişarenin sonucunda daha da güçlenerek toplumdaki öncü rollerini pekiştirecek, sosyal sorunların çözümünde daha aktif görev alabileceklerdir.

Bu kapsamda ülkemizin en eski kadın Platformlarından olan Gökkuşağı İstanbul Kadın Kuruluşları Platformu/GİKAP’ın iletişim ağına yönelik bir çalışma yapılacaktır. 1995 yılında kurulmuş olan GİKAP İstanbul’da kadın STK’ları iletişim, istişare ve işbirliği ekseninde ortak konu başlıklarında buluşturmakta, yerel sorunlara özgün çözümler geliştirilmesi hususunda öncülük etmektedir.

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapan GİKAP ulusal ve uluslararası zeminde çalışmalarını sürdürmektedir.  Ayrıca sivil toplumla olduğu kadar yerel yönetimlerle ve kamuyla da işbirliği yapmakta, kamu-STK ilişkileri konusunda model oluşturma çalışmaları bulunmaktadır.

Bu çerçevede GİKAP 1995 yılından başlayarak oluşturduğu tüm deneyim ve yöntemleri proje kapsamında gönüllü kuruluşlarla paylaşacaktır.

Kadın STK’ların kapasite artışında odaklanılacak noktalar:

 1. STK’ların kurulması, yönetilmesi için mevzuat ve pratik bilgilerin paylaşılması
 1. Gönüllü yönetimi ilkeleri, STK’larda profesyonel ekip oluşturma
 1. Sekretarya yönetim ilkeleri
 1. Karar alma süreçlerine katılım, lobicilik ve ilişki geliştirme
 1. STK’larda sürdürülebilirlik, şeffaflık, bağımsızlık

Projenin Gerekçesi

Ülkemiz nüfusunun yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Ancak dünyanın büyük bir kısmında olduğu gibi ülkemizde de kadınların karar alma süreçlerinde, siyasal ve sosyal hayatta temsil oranları düşük kalmakta, bu çok önemli potansiyelden yeterince istifade edilememektedir.

Sivil Toplum alanında çok önemli hizmetlere imza atan, toplumu dönüştürme gücünü ellerinde bulunduran kadınlar, kaynaklara erişme ve kullanma konusunda dezavantajlı bir durumda karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda kadın STK’ların desteklenmesi, kapasitelerinin artırılması ve cesaretlendirilmesi gerekmektedir.

Aile ve kadın odaklı çalışan gönüllü kadın kuruluşlarının kapasitelerini artırma, cesaretlendirme, iletişim, istişare ve işbirliği zemini oluşturma, Platform tipi yapılanmaları yaygınlaştırma, 10. Kalkınma Planında da belirtilen ağ yapılarını güçlendirme ve kurumsallaşmaya katkı sağlama gerekçesiyle hazırlanmıştır.

Projenin Hedefleri

Proje Kapsamında her ayın son çarşambası Kadın STK’lar için seminer programları gerçekleşecek. Bu seminerlerle hedeflerimiz;

 1. İstanbul’da faaliyet gösteren kadın STK’lar arasında düzenli, sürdürülebilir bir zeminde iletişim, istişare, kalıcı diyalog, işbirliği zemini oluşturmak,
 1. Kadın STK’ların kapasitelerinin gelişmesine katkı sağlamak
 1. İstanbul’da faaliyet gösteren en az 100 kadın STK’nın katılacağı dijital bilgi akışı ortamları kurmak
 1. Kadın, aile ve kadın STK’larla ilgili bilgi ve fırsatların kolay ulaşılabilir olmasını sağlamak
 1. Yapılan çalışmaları belgelemek, oluşturulan modeli kitap haline getirmek.